W związku z uznaniem roku 2010 rokiem Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie Obszary Kultury zrealizowało projekt „Fryderyk Chopin i jego muzyka - drama edukacyjna”.

W projekt zaangażowali się nauczyciele szkół specjalnych, uczniowie i ich terapeuci oraz nauczyciele i uczniowie szkół ogólnodostępnych. Wśród dzieci uczestniczących w projekcie znaleźli się uczniowie niepełnosprawni wzrokowo, ruchowo, słuchowo i intelektualnie.

Projekt miał na celu pogłębienia wiedzy o Fryderyku Chopinie, jego życiu i muzyce, ale nie w sposób tradycyjny, tylko poprzez dramę, umożliwiającą spotkanie z Chopinem niejako „na żywo”. Uczniowie poznają rzeczywiste sytuacje z życia pianisty. Metoda dramy pozwala im wyobrazić sobie przeżycia, rozterki i tęsknoty kompozytora, stwarzając równocześnie możliwość doświadczenia fenomenu Chopina, jego muzyki i związku z Ojczyzną.

Rozbudzając zainteresowanie muzyką Chopina, pozwolono uczestnikom odnaleźć w niej wartości narodowe i uniwersalne.

Ponadto celem projektu było również upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i terapeutów dramy jako metody pozwalającej na rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej. W ramach projektu powstał także profesjonalny spektakl „Pokój w błękicie; Sand-Chopin”. Podsumowanie projektu odbyło się w Poleskim Ośrodku Sztuki, a zajęcia okazały się fascynującym przeżyciem.