Projekt realizowany w ramach programu GRUNDTVIG 2011-2013

Mamy XXI wiek. Liczba uchodźców to dwadzieścia dwa miliony osób rozrzuconych po całym świecie. Można ich znaleźć wszędzie, gdzie łamane są prawa człowieka, gdzie trwają prześladowania na tle religijnym, etnicznym, społecznym czy politycznym. Stowarzyszenie Obszary Kultury rozpoczyna prace nad projektem dotyczącym uchodźców, migracji i ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wygląda kwestia praw człowieka w Unii Europejskiej i podzielą się wiedzą dotyczącą procesu integracji uchodźców.

Trzeba pamiętać, że uchodźcy to ludzie tacy sami jak my, ale pozbawieni własnych domów, rodzin i przyjaciół. Ludzie, którzy doświadczyli ogromnego bólu, strachu, sponiewierania.

Projekt realizowany we współpracy z wieloma instytucjami niosącymi pomoc ludziom niepełnosprawnym, imigrantom i uchodźcom, ma za zadanie uświadomić, w trakcie spotkań wykładów, warsztatów i kursów, jak można pomóc uchodźcom zaaklimatyzować się w nowym kraju i otoczeniu, zwłaszcza zaś dzieciom, których rozwój jest niezmiernie ważny. Trzeba bowiem pamiętać, że także w swoich ojczyznach, targanych wojnami czy nękanych głodem, nie miały zapewnionych warunków do rozwoju intelektualnego i społecznego. Należy im więc zapewnić opiekę i pozwolić wyrwać się z koszmaru, aby łagodnie mogły wejść w nową rzeczywistość. Należy też zadbać o opiekę medyczną, edukację i stworzyć im nowy dom.

W ramach projektu będą się odbywać zajęcia z kultury, strategii non-violence, solidarności, praw człowieka, aktywnego obywatelstwa oraz integracji międzynarodowej.

Uczestnicy szkoleń będą dyskutować o strategiach i metodach uświadamiania ludzi na temat poszanowania praw człowieka i zachęcania do tolerancji dla innych narodów i kultur.

Instytucje, biorące udział w projekcie, popularyzują ideę integracji europejskiej i tolerancji, wspierając swoimi działaniami osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe, uchodźców i dbając o ich prawa. Pracują nad poszerzeniem obszaru społecznej sprawiedliwości i zredukowaniem negatywnego wpływu nietolerancji i segregacji społecznej.

Okazuje się jednak, że społeczna integracja stwarza także pewne problemy, jak trudności ze znalezieniem miejsca do zamieszkania, dostępem do opieki medycznej i systemu edukacji. Dzieci nie mogą uzyskać podstawowego wykształcenia ze względu na legalne, społeczne i finansowe kwestie. Czasami nie znają języka kraju, w którym goszczą. A kiedy już chodzą do szkoły, głęboko doświadczają społecznego wykluczenia i niejednokrotnie są ofiarami ataków rasizmu.

Powstanie też książeczka, w której znajdą się informacje dotyczące społecznej integracji dzieci uchodźców i ich prawa do edukacji i rozwoju. Aby uzyskać obrane cele, należy wyszkolić ludzi i członków organizacji praw człowieka. Będzie temu służył podręcznik, który zostanie stworzony we współpracy z organizacjami partnerskimi.


                    Gdy zamieć wyje niczym wilk,

                    gdy w nocy mróz uderza,

                    nie zamykajcie, proszę, drzwi,

                    otwórzcie je na ścieżaj...

                    Bułat Okudżawa Tłum. Andrzej Mandalian

Partnerzy:

CEIPES                                                     -  Palermo, Włochy

Insan Haklari Arastirmalari Dernegi                        -  Ankara, Turcja

Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane      -  Bukareszt, Rumunia

IMIR Institut fűr Migrations - und Rassismusforschung E.V  -  Hamburg, Niemcy

Klaipedos apskrities teisininku klubas                     -  Klaipeda, Litwa

AOF Randers                                                -  Randers, Dania

Respect Refugees Europe                                    -  Sant Adria de Besos (Barcelona),
                                                              Hiszpania

Svenska kyrkan, Örkelljunga församling                     -  Örkelljunga, Szwecja

 

grundtvig rgbmm