O projekcie

Projekt realizowany w ramach programu GRUNDTVIG październik 2009 – czerwiec 2011

Projekt rozpatruje zmiany zachodzące w poszczególnych społeczeństwach i ich konkretne oddziaływanie na indywidualne biografie kobiet ponad pięćdziesięcioletnich. Ich potencjał zawodowy, umiejętności organizacyjne w dziedzinie społecznej i rodzinnej jest ogromny, a w praktyce nie wykorzystywany lub marginalizowany. Istotnym dla uczestników projektu jest nadanie umiejętnościom kobiet tego pokolenia nowych wartości oraz rozwinięcie umiejętności prowadzenia dialogu z młodszym pokoleniem.

 

Przebieg projektu    

Rozpoczęliśmy realizację projektu spotkaniem w Wiedniu (15-18 października 2009). Podczas zorganizowanych tam warsztatów omówione zostały metody przeprowadzania wywiadów biograficznych oraz ustaliliśmy katalog pytań. Podjęliśmy także decyzję o wydaniu wspólnej książki. Przez kolejne miesiące każda organizacja partnerska przeprowadziła przynajmniej po dwa wywiady z kobietami z różnych środowisk i w różnym wieku. Rozmowy te zostały zapisane w formie plików audio.

W marcu 2010 roku odbyło się spotkanie w Izmirze, w Turcji (11-14. 03.) Opowiedzieliśmy o swoich doświadczeniach w przeprowadzaniu wywiadów biograficznych, o metodach typowania osób do rozmów. Wzięliśmy udział w warsztatach na temat tradycyjnego rzemiosła kultywowanego przez tureckie kobiety.

W kwietniu i maju dokonaliśmy transkrypcji przeprowadzonych wywiadów.

Spotkanie w Norrköping, w Szwecji odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2010 roku. Braliśmy tam udział w warsztatach literackich - „Jak przekształcić wywiad w opowiadanie?”

Spotkanie w Brnie, w Czechach odbyło się w dniach 23-26 września 2010 roku. Wzięliśmy udział w sesji na temat „Sytuacja społeczna i ekonomiczna młodych kobiet w Czechach”.

W Bratysławie (Słowacja) spotkaliśmy się w dniach 10-13 marca 2011 roku. Podczas wizyty przedyskutowaliśmy proces wydania wspólnej książki (projekt okładki, noty biograficzne, korekta, wybór drukarni, nakład, sposoby rozpowszechniania). Spotkaliśmy się także z grupą matek dzieci niepełnosprawnych z ośrodka w Malacku.

Finałowe spotkanie uczestników projektu odbyło się w Łodzi w dniach 9-12 czerwca 2011 roku. Koordynatorka, Angelika Brechelmacher z Uniwersytetu Klagenfurt podsumowała naszą dwuletnią współpracę, zaprezentowała roboczy wydruk książki i wyraziła nadzieję na kontynuowanie i rozwijanie tematyki projektu. Spotkaliśmy się również z Izabelą Czyżewską-Durałą, matką niepełnosprawnego syna, tłumaczką książki Axela Braunsa „Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie”.

Wspólna książka zatytułowana „Hidden Stories. Female Life Paths across Europe” została, staraniem Stowarzyszenia Obszary Kultury wydrukowana w sierpniu 2011 roku i rozesłana do wszystkich partnerów projektu.

Nasze Stowarzyszenie chcąc jak najpełniej zobrazować tematykę projektu zorganizowało spotkania, prezentujące literacką formę autobiografii znanych kobiet. Gościliśmy Zofię Turowską z książką „Fotobiografia” - opowieść o Zofii Nasierowskiej, Małgorzatę Niezabitowską, która opowiedziała historię swojej rodziny w książce „Składana wanna”, Ewę Kuryluk z autobiograficznymi książkami „Goldi” i Frascati” oraz Romę Ligocką z malarsko-literacką opowieścią o swoim życiu (album „Róża. Obrazy i słowa”). Zaprosiliśmy także psycholożkę Zuzannę Celmer, z którą nasi goście rozmawiali o potrzebie samorealizacji i konieczności pozazawodowej aktywności (tytuł spotkania - „Żyję z pasją”).

We wrześniu 2010 roku zorganizowaliśmy warsztat pod nazwą „Teatr rodzinny”. Poprowadzony został przez nauczycielkę dramy – Hannę Gzellę. Zaprezentowano metody werbalne i niewerbalne w komunikacji międzypokoleniowej (dzieci-rodzice, dziadkowie-wnuczęta).

Oprócz dwóch wywiadów, które zostały zamieszczone w książce przeprowadziliśmy dodatkowo wywiad z matką niepełnosprawnego syna oraz szereg rozmów z polskimi emigrantkami, mieszkającymi w Szwecji. Jest to gotowy materiał do dalszej naszej pracy z możliwością wykorzystywania metody wywiadów biograficznych.

 

Pliki do pobrania    

Wywiad pierwszy
Wywiad drugi

 


Partnerzy    

Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung  -  Wiedeń, Austria

Institut für Interkulturelle Kompetenz e.V.                     -  Reutlingen, Niemcy

Norrköpings Stadsmuseum                                         -  Norrköping, Szwecja

Český Svaz Žen, Jihomoravská Krajská Organizace                 -  Brno, Czechy

Çigli Sosyal Yardimalaşma ve Dayanişma Vakfi                    -  Izmir, Turcja

Združenie Žien Slovenska                                        -  Bratysława, Słowacja

 

grundtvig rgbmm