Projekt realizowany w ramach programu GRUNDTVIG – Uczenie się przez całe życie
2010 – 2012

Romowie i Sinti żyją na obszarze całej Europy a ich kondycja ekonomiczna, społeczna i edukacyjna jest zróżnicowana w zależności od regulacji prawnych i rozwiązań systemowych w konkretnych krajach. To, co niestety wspólne w postawach „przeciętnego europejczyka” to przejawianie oznak dezaprobaty i stosowanie niejednokrotnie szykan wobec tej mniejszości etnicznej. Także w obrębie codziennego języka używa się często dyskredytujących określeń i epitetów, traktujących Cyganów a priori jako obywateli „drugiej kategorii”, niegodnych zaufania, gorszych. Na rzecz tej mniejszości podejmowano różne działania, wobec których Romowie dystansowali się lub stawiali opór, albowiem nie odpowiadały ich naturze, mentalności, psychice. Dlatego też udział w projekcie, który dotyka tak delikatnej materii, wymaga od partnerów taktu i otwartości wobec różnic w postrzeganiu zjawisk społecznych, interpretacji prawa, kierowania się innymi normami i zasadami, bowiem Romowie, z istoty swej niezależni strzegą swej tożsamości, a ich obyczajowość ulega niewielkim modyfikacjom. Projekt może zatem stać się platformą wymiany myśli, opinii oraz pozwoli skonfrontować postawy na "styku kultur".

W przygotowaniu jest osobna strona poświęcona projektowi.

Organizacje  partnerskie:

            
Föreningen Marieborgs Folkhögskola  -  Norrköping, Szwecja

Verein ARGE grenzen erzaehlen       -  Wiedeń, Austria

bildung + kunst = Heiterkeit e.V    -  Schefflenz, Niemcy

Institut für Sozialarbeit           -  Töschling, Austria

Witchford Village Collage           -  Witchord Ely, Wielka Brytania

 

grundtvig rgbmm