Warsztaty realizowane w ramach programu GRUNDTVIG

W dniach 15-22 czerwca 2011 roku Stowarzyszenie Obszary Kultury gościło dziesięciu zagranicznych uczestników warsztatów „Wiklina – Żywe Medium Sztuki i Tradycji”. Warsztaty skierowane były do osób chcących poznać sztukę dawnego rzemiosła wikliniarskiego i rozwinąć swoje zdolności artystyczne.

Program warsztatów skupiał się głównie na nauce wyplatania z wikliny. Ich uczestnicy poznali formy, ściegi i sploty, co pozwoliło im własnoręcznie wyplatać także inne przedmioty niż tylko popularne kosze. Wiedzę o rodzajach wikliny, sposobach jej przetwarzania i konserwacji zdobyli od prowadzącej warsztaty pani Teresy Maciejak.

Mieli także okazję uczestniczyć w prezentacjach dotyczących powiązań rzemiosła wikliniarskiego ze sztuką. Ponadto dzięki trwającemu równocześnie IX Międzynarodowemu Plenerowi Wikliniarskiemu, spotkali się z artystami tworzącymi w wiklinie i wzięli również udział w otwarciu towarzyszących plenerowi wystaw A. Błaszczyk-Zych i Jo Wintera.

Dodatkową atrakcją warsztatów były wycieczki do Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego, Ogrodu Botanicznego, Konarzewa oraz do miejsc związanych z historią i tradycją tkacką Łodzi, czyli do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskich – Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii.

W rezultacie uczestnicy warsztatów nauczyli się wyplatać różne formy z wikliny, zapoznali się z historią i tradycją rzemiosła wikliniarskiego oraz wykorzystaniem wikliny i innych naturalnych materiałów w sztuce współczesnej, rozbudzili swoją kreatywność, poszerzyli wiedzę na temat kraju i goszczącego ich miasta, zintegrowali się z kolegami również w pracy artystycznej, nawiązali kontakty z lokalną społecznością i artystami.

Efektem warsztatów była wystawa prac poszczególnych uczestników oraz wspólnego dzieła - łodzi wypełnionej symbolami narodowości uczestników, a także fotografii zrobionych uczestnikom podczas pracy i wycieczki na plantację wikliny do Konarzewa.

grundtvig rgbmm