Projekt partnerski „Mutual inter-generational learning” – „Wzajemne uczenie się między pokoleniami”.
2012 - 2014

Projekt realizowany w ramach programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie. logo program llp pl jpeg 2

http://www.g-mil.eu

Zasadniczym celem projektu było przygotowanie oraz adaptacja działań i metod edukacyjnych wspierających solidarność między pokoleniami oraz umożliwiających seniorom stanie się aktywnymi członkami społeczeństwa oraz wspomagających aktywne życie w podeszłym wieku. W skład partnerstwa weszło sześć nie nastawionych na zysk organizacji z następujących krajów: Słowacji, Republiki Czeskiej, Litwy, Polski, Słowenii i Szwecji. Wszyscy partnerzy mieli doświadczenie w pracy z grupami marginalizowanymi, między innymi: z osobami starszymi, rodzinami z niepełnosprawnymi dziećmi, rodzinami wielodzietnymi, imigrantami. Osiągnięciu większej solidarności międzypokoleniowej w instytucjach partnerskich sprzyjało zaangażowanie w nasze działania osób w różnym wieku (dzieci, młodzież, rodzice, seniorzy).
Każda z organizacji dostosowywała swoje działania do potrzeb własnej społeczności lokalnej, swoich słuchaczy, mając na celu promocję aktywności ukierunkowanych na lepsze porozumienie między pokoleniami i przyczynienie się do umocnienia solidarności międzypokoleniowej. Działania te były realizowane w narodowych sekcjach projektu. W międzynarodowej części projektu poznaliśmy działania przyczyniające się do wzmocnienia międzynarodowej solidarności oraz formy edukacyjne pomagające w konsolidacji pokoleń i włączania pokolenia seniorów do aktywnego życia w społeczeństwie.
Najważniejszą częścią tego procesu była wymiana doświadczeń. Przygotowaliśmy lokalne wystawy oraz jedną wspólną międzynarodową wystawę fotografii. Prezentowane fotografie dokumentowały najlepsze przykłady pracy międzypokoleniowej. Partner z Czech przygotował broszurkę „Edukacja niepełnosprawnego dziecka w rodzinie“. Wszystkie informacje i finalny produkt są opublikowane na stronie internetowej projektu: www.g-mil.eu i na nośniku USB - produkcie projektu. W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało wiele imprez, realizujących cele projektu. Pierwszą impreza miała miejsce 14 września 2012 r. we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki w Łodzi, spotkanie z wokalistką jazzową Urszulą Dudziak i jej córką – Miką Urbaniak, również jazzową wokalistką, dla której matka jest duchowym mentorem. Drugim ważnym wydarzeniem w ramach projektu była realizacja imprezy „Energia Afryki”. Współrealizatorem było Stowarzyszenie Twórcze „Prowincja” z Siedliszcza w powiecie chełmskim oraz Poleski Ośrodek Sztuki. Interesujący się kulturami afrykańskimi rzeźbiarz Andrzej Zając zaraził pasją poznawania kontynentu afrykańskiego córkę – Joannę Zybert. W Poleskim Ośrodku Sztuki, w dniach 16 – 17 listopada zorganizowano wspólną wystawę rzeźby oraz obrazów haftowanych, z motywami afrykańskimi. Andrzej Zając i Joanna Zybert zorganizowali także warsztaty plastyczne i konkursy dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu Stowarzyszenie „Obszary Kultury” zorganizowało w roku 2013 kilka spotkań. Dnia 10 stycznia odbyło się spotkanie: „Tai Chi - moim sposobem na życie”.
Program imprezy obejmował rozmowę o zdrowotnych właściwościach Tai Chi oraz o idei Stowarzyszenia Taoistycznego Tai- Chi w Polsce, bezpłatny udział w ćwiczeniach, degustację potraw kuchni chińskiej. Tai Chi jest przykładem aktywności dostępnej dla osób w dowolnym wieku. Ćwiczenia nie są zbyt obciążające, więc wykonywać je mogą nawet osoby w wieku podeszłym. Głównym efektem spotkania, było zainteresowanie osób w wieku 50+ tym rodzajem aktywności. Dzięki temu, że publiczność brała udział w ćwiczeniach, przełamana została bariera tkwiąca w mentalności osób po pięćdziesiątym roku życia, które unikały wspólnego ćwiczenia z ludźmi młodymi. W efekcie wiele osób, będących na spotkaniu, zgłosiło się na zajęcia Tai Chi. 1 lutego, Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Andrzejem Bieńkowskim - autorem książki „Ostatni wiejscy muzykanci”. Andrzej Bieńkowski - malarz, etnograf, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, wideo oraz zdjęć z Polski, Ukrainy i Białorusi. Autor filmów - dokumentów o muzyce wiejskiej.
Jest autorem książek: „Ostatni wiejscy muzykanci – ludzie, obyczaje, muzyka”, „Sprzedana muzyka”, „ 1000 kilometrów muzyki”.
Laureat nagrody im. Oskara Kolberga w 1995 roku i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w 2008. Andrzej Bieńkowski dociera do zapomnianej, ekspresyjnej muzyki i grających ją wiejskich muzykantów. „Ostatni wiejscy muzykanci” to ciekawie napisana, pełna anegdot opowieść o ostatniej generacji tych muzyków, ich obyczajach, emocjach, tajemnicach. Wiedza, jakiej dostarcza – tyleż adeptowi etnografii, co miłośnikowi muzyki – jest unikatowa. Największą część książki stanowią zdjęcia, kreślone malarskim talentem autora, w których odbija się pełne paradoksów, dzisiejsze życie pozagrobowe muzyki tradycyjnej: bieda, starość i opuszczenie miesza się tu z uznaniem i dumą, a trzeźwe, praktyczne chłopskie spojrzenie z zabobonami, aberracjami i uczuciowością. Planując spotkanie, organizatorzy mieli zamiar zbadać problem kontynuowania tradycji muzyki wiejskiej. Tytuł książki zakładał, że nie ma naśladowców i młodych kontynuatorów muzyki wiejskiej. Jednak, jak pokazało spotkanie, dzięki działalności autora, muzyką tych starszych osób, zainteresowali się młodzi mieszkańcy miast, którzy uczą się gry od sędziwych „ostatnich wiejskich muzykantów”. Powstały kapele złożone z młodych ludzi mieszkających w mieście, których inspiruje muzyka wiejska. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu z etnograficznych podróży autora. 23 kwietnia zorganizowaliśmy kolejne spotkanie. Tym razem gościem Ośrodka był Jarosław Sokół- autor książki „Czas honoru”. Założeniem organizatorów było sprawdzenie czy idee, jakimi kierowało się pokolenie dziadków - bohaterów książki „Czas honoru” są aktualne także dziś i czy zainteresowane jest nimi pokolenie wnuków. Jak pokazała dyskusja, książka przybliżyła ludziom młodym wiedzę na temat bohaterów” Czasu honoru”, a ich idee okazały się dla nich atrakcyjne , bo łączą się z wartościami, których już brakuje. 13 maja odbyło się spotkanie z Jackiem Dehnelem. J.Dehnel jest autorem książki „Lala” mówiącej o zjednoczeniu pokolenia wnuków i dziadków we wspólnym odtwarzaniu historii rodziny. Jego książka opowiada o dziejach tytułowej Lali , która o swoim życiu opowiada wnukowi. W pewnym momencie osobą rekonstruującą losy babci staje się wnuk. Jego babcia straciła pamięć i nie była w stanie kontynuować opowieści.
13 czerwca odbyło się ponownie spotkanie i rozmowa o Tai Chi. Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi oraz Poleski Ośrodek Sztuki. Impreza składała się z trzech części:
1. projekcji filmowej na temat ćwiczeń Tai Chi, 2. wspólnych ćwiczeń członków Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z uczestnikami spotkania, 3. degustacji potraw kuchni chińskiej.
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi zrzesza między innymi osoby niepełnosprawne oraz te, które przeszły różnego rodzaju urazy, a ćwiczenia są dla nich rodzajem rehabilitacji, co jest czynnikiem dodatkowo zachęcającym niepełnosprawne osoby w różnym wieku przychodzące na spotkania. Spotkanie 13 czerwca zapowiadało cykl wakacyjnych bezpłatnych zajęć z Tai Chi dla całych rodzin. W okresie wakacyjnym regularnie - raz w tygodniu- odbywały się otwarte dla wszystkich zainteresowanych zajęcia z Tai Chi. Organizatorzy skorzystali z dobrej pogody i zajęcia odbywały się w parku należącym do Poleskiego Ośrodka Sztuki. Każdorazowo w zajęciach brało udział około 40 osób. Zawsze zajęciami kierował instruktor posiadający zezwolenie Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi. Podczas realizacji zajęć, dokonała się wymiana międzypokoleniowa, ponieważ instruktorami byli ludzie młodzi a uczestnikami zwykle osoby 50+, które zachęcone do aktywności, ćwiczyły pod okiem instruktorów. 16 września zorganizowano spotkanie z pisarką i satyrykiem, autorką tekstów piosenek, scenarzystką, felietonistką i dziennikarką - Marią Czubaszek. Autorka, podczas spotkania z wielopokoleniową publicznością, nawiązała do swojej biograficznej książki, przedstawiającej historie z życia swojego i swojej rodziny. 26 września odbyło się spotkanie z prozaikiem, dziennikarzem, autorem scenariuszy - Zygmuntem Miłoszewskim. Tego samego dnia Miłoszewski poprowadził warsztaty literackie dla młodzieży, która wcześniej spisała historie opowiedziane przez swoich dziadków. Warsztaty miały na celu nadanie spisanym historiom odpowiedniej literackiej formy. 9 października odbyło się spotkanie z autorem książek kulinarnych Robertem Sową. Spotkanie nosiło tytuł „Smaki Austrii”. Spotkaniu towarzyszyła degustacja przygotowanych w tym samym dniu potraw. Potrawy przygotowały seniorki, uczęszczające wraz ze swoimi młodszymi członkami rodzin na imprezy organizowane w ramach projektu „Wzajemne uczenie się między pokoleniami”. 13 listopada miało miejsce spotkanie oraz otwarcie wystawy malarstwa pod nazwą „Impresje afrykańskie” Michała Smółki – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ucznia Jerzego Dudy-Gracza, Romana Nowotarskiego i Bronisława Chromego. W twórczości artysty bardzo ważne są podróże: do Włoch, Egiptu, na Krym, Madagaskar i do Zanzibaru. Wystawie towarzyszyła prelekcja poświęcona wielopokoleniowym społecznościom oraz wzajemnym uprzedzeniom w krajach Trzeciego Świata.
W roku 2014, dnia 13 marca w ramach projektu, podczas wizyty partnerów w Polsce, Stowarzyszenie zorganizowało wernisaż wielopokoleniowej wystawy prac plastycznych "Ptaki, dziobaki i inne skrzydlate cudaki". Imprezie towarzyszył występ żeńskiego zespołu tanecznego z Litwy.


Organizacje partnerskie

1. Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum Malacky (Słowacja),
2. Svaz tělesne postiženych v ČR, o.s., Krajská organizacje Jihomoravského kraje (Czechy),
3. Javni Zavod Socio (Słowenia),
4. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet (Szwecja),
5. Nuo pradžios (Litwa),
6. Stowarzyszenie “Obszary Kultury”.

 

 ZAPROSZENIE

SLIDESHOW

 

SPOTKANIA PARTNERSKIE

AGENDA BRATISLAVA

AGENDA BRNO

AGENDA CELJE

AGENDA NORRKOPING

AGENDA ŁÓDŹ

AGENDA KLAIPEDA

 

GALERIA: 

 

ENERGIA AFRYKI

DSC 0102in vDSC 0221in Energia Afrykiin

 

TAI-CHI

DSC 0127in Tai  Chi styczenin

 

PTAKI, DZIOBAKI I INNE SKRZYDLATE CUDAKI

DSC 0129in DSC 0130in DSC 0145in

DSC 0146in DSC 0152in DSC 0157in

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE XI SPOTKANIA TEATRALNE "TERAPIA I TEATR"

 

 DSC 1527in  DSC 1535in  DSC 1572in

 DSC 1594in  DSC 1618in  DSC 2260in

DSC 2417in 

 

SPOTKANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZEWSKIM

Zygmunt Miloszewskiim

 

SPOTKANIE Z MARIĄ CZUBASZEK

Maria  Czubaszekin