Od 1. 12. 2016 r. do 31. 12. 2017 r. – projekt partnerski „W Europie, z nami czy bez nas - losy wykluczonych i obcych”, którego koordynatorem jest Poleski Ośrodek Sztuki. Projekt, realizowany jest w ramach programu Erasmus+, akcja KA2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Naszymi partnerami są: dwie organizacje z Bułgarii a także organizacje ze Słowacji, Macedonii, Austrii i Niemiec. Projekt ma charakter edukacyjny. W ramach projektu partnerzy zorganizują 2 pięciodniowe międzynarodowe spotkania szkoleniowe. Nadrzędnym celem projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia i kwalifikacji oraz uczenie się przez całe życie. Dzięki rozwijaniu współpracy i wymianie doświadczeń organizacji z krajów partnerskich w dziedzinie działań na rzecz integracji i włączania osób zagrożonych wykluczeniem, edukatorzy zwiększają posiadane kwalifikacje, jak również uzyskują nowe i szlifują posiadane umiejętności psychologiczne, interpersonalne i metodyczne, niezbędne w pracy z „podopiecznymi”. Grupę docelową stanowią edukatorzy pracujący z osobami zagrożonymi marginalizacją (m.in. z seniorami, osobami z deficytami edukacyjnymi, imigrantami, ofiarami przemocy, osobami w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem losów kobiet) wraz ze swoimi „podopiecznymi”. Problemem szczególnej wagi jest temat migracji. Do istoty problemów staramy się docierać stosując trzy uzupełniające się metody: wywiadu biograficznego, rozmów biograficznych i dramy. Projekt realizowany jest w ramach współpracy międzynarodowej, ponieważ porusza niezwykle aktualne problemy społeczne, z jakimi w różnym stopniu borykają się wszystkie kraje europejskie. Najważniejszym z nich jest kryzys migracyjny - jedno z najbardziej dramatycznych i złożonych zjawisk współczesności.

 

Przejdź do strony projektu TUTAJ

Zobacz i pobierz e-broszurę podsumowującą projekt TUTAJ

Logo.png

 erasmus-logo-high-resolution.jpg