Strona w budowie

Projekt partnerski Impulse 50 +

Wizyta partnerska w Izmirze (Turcja) 15-18 pażdziernika 2009

 

impulse1 s impulse2 s impulse3 s

impulse5 s impulse4 s

 

Projekt partnerski „ROMA.SINTI.EU” - Integracja Romów w Europie

24 marca 2011. Spotkanie z Jackiem Milewskim, współzałożycielem (wraz z księdzem Jerzym Zawadzkim) i dyrektorem jedynej w Polsce szkoły romskiej (Parafialna Szkoła Romska w Suwałakch), autorem książki "Dym się rozwiewa"

cyganie01 s cyganie01 s cyganie01 s

 

Warsztaty kuchni romskiej

warsztaty kuchni1 s warsztaty kuchni1 s warsztaty kuchni1 s

 

Warsztaty "WIKLINA – ŻYWE MEDIUM SZTUKI I TRADYCJI"

war wiklina2 s war wiklina2 s war wiklina2 s

war wiklina2 s war wiklina2 s war wiklina2 s

war wiklina2 s war wiklina2 s

 

1.08.-12.08.2016 EKO-MAGICZNE WAKACJE "Eko-magiczne wakacje" to projekt wakacyjny adresowany do dzieci w wieku od 7-12 lat. W dniach od 1-12 sieprnia, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00 zapraszamy na warsztaty, wycieczki i akcje społeczne, które mają za zadanie wyzwolić twórcze myślenie o szeroko rozumianej ekologii. Atrakcje zaplanowane na ten czas: Warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonają: domki dla owadów, koperty z nasionami z papieru czerpanego, tabliczki z hasłami ekologicznymi, mapkę miejsc skupujących surowce wtórne. Warsztaty ogrodnicze poświęcone: nauce sadzenia i uprawy warzyw i ziół, sadzenie ziół na terenie osiedla w gazonach i skrzyniach z odzysku. Warsztaty ekologiczne poświęcone będa sprawom żywienia. Uczestnicy dowiedzą się o : składnikach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, poznają, czym jest rafinacja i jej wpływ na produkty, wypróbują diety wegetariańską i wegańską oraz ich warianty, nauczą się odczytywać informacje zawarte na etykietach produktów, poznają możliwości wykorzystania naturalnych produktów w kosmetyce, gospodarstwie domowym i medycynie. Wezmą udział w wycieczkach do: oczyszczalni ścieków, gdzie dowiedzą się o ilości zużywanej wody w różnych procesach technologicznych, poznają proces oczyszczania wody w oczyszczalni, oszczędzania wody w domu i wpływie używanych detergentów na jej stan. Odwiedzą gospodarstwo agroturystyczne, gdzie poznają metody tradycyjnej uprawy zbóż oraz warzyw i owoców. Zobaczą hodowlę drobiu i zwierząt. Wezmą udział w degustacji naturalnych produktów wyprodukowanych w gospodarstwie. W Ogrodzie Botanicznym zobaczą plantację ziół – nauczą się rozpoznawać zioła, a także dowiedzą się o ich zastosowaniu w kosmetyce, medycynie i kuchni. Obiektem kolejnej wycieczki będzie osiedle domów ekologicznych, gdzie dzieci zapoznają się z nowoczesnymi technologiami budowania domów z naturalnych surowców tj. drewno słoma i glina. Poznają zalety takiego budownictwa. Ważnym elemnetem projektu będzie udział w zainicjowanych akcjach społecznych polegających na wspólnym z jego mieszkańcami sprzątaniem osiedla oraz zbiórką sprawnych zabawek i ubranek dziecięcych, które będą przekazane potrzebującym. Na zakończenie projektu zaprezentujemy film, który powstanie w trakcie jego trwania. Zapraszamy dzieci zainteresowane problemami szeroko rozuminanej ekologii. Udział bezpłatny.

 

3.08-14.08.2015
WAKACYJNA SPIŻARNIA BABCI POLI
półkolonie dla dzieci

spizarnia Poli

Stowarzyszenie "Obszary Kultury" oraz Poleski  Ośrodek Sztuki w okresie od 3-14 sierpnia 2015 roku  zapraszają dzieci w wieku od 7-13 lat do udziału w zajęciach  pt. "Wakacyjna spiżarnia babci Poli".  Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 przybliżymy uczestnikom  zasady zdrowego żywienia. W tym celu zorganizujemy:
spotkania  z dietetykiem, 
zajęcia kulinarne,
warsztaty ogrodnicze, 
spotkania z działkowcam
i. 
W trakcie zajęć plastycznych pokażemy, jak w prosty sposób przyozdobić słoik z przetworami  wykorzystując w tym celu surowce wtórne. Uświadomimy, jak można niestandardowo wykorzystać odpady oraz materiały naturalne. Uczestnicy obejrzą  filmy o tematyce kulinarnej, a także wezmą udział w wycieczkach na targ, plantację wikliny (Konarzew), do ogrodu botanicznego, ogródków działkowych oraz przetwórni owoców i warzyw.  Pokażemy, jak samodzielnie przyrządzać  proste potrawy oraz nakrywać stół do posiłku.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Prosimy o wcześniejsze zapisy, ograniczona liczba miejsc.
Projekt realizowany ze środków programu "Grant na lepszy start".
Udział w zajęciach jest bezpłatny

baner logo cz b Grant na start

 

 

 

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy.

Training manual on social integration refugee children and unaccompanied minors for developing social workers` competences (ACCESS)

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy Stowarzyszenie „Obszary Kultury” zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym pomocy nieletnim uchodźcom w różnych krajach europejskich.

Podręcznik skierowany jest do osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi-uchodźcami i innymi nieletnimi cudzoziemcami bez opieki. Zasadniczą częścią opracowania są opisy doświadczeń pracowników socjalnych. Zostały one przedstawione w postaci krótkich historii poszczególnych dzieci i nastolatków – po jednym przypadku z każdego kraju. Ilustrują one główne problemy nieletnich, związane między innym z edukacją i nauką nowego języka, opieką zdrowotną, integracją kulturową, psychicznymi następstwami trudnych przeżyć.

Podręcznik jest owocem dwuletniej współpracy organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Polski, Niemiec, Litwy, Rumunii i Turcji w ramach programu GRUNDTVIG 2011 – 2013, którego koordynatorem było Centro Internazionale per la Promozione dell`Educazione e lo Sviuluppo (CEIPES) w Palermo.
Opracowanie dostępne jest w języku angielskim na stronie: OUTCOMES

Więcej o projekcie: dzieci uchodźców

 

29.10.2014

 W godzinach przedpołudniowych miała miejsce wycieczka historyczno-tematyczna realizowana w ramach projektu "Muzeum Karolewa". Uczestnikami wycieczki po Karolewie byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 192 w Łodzi. Przewodnik łódzki Kamil Durka oprowadził grupę po miejscach ważnych i opowiedział o historii powstawania Karolewa.

 

DSC 3317in DSC 3323in

DSC 3333in DSC 3312in

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wychowania, edukacji, rozwoju twórczego i upowszechniania kultury.

Pełna treść statutu Stowarzyszenia - plik do pobrania

Stowarzyszenie „Obszary Kultury” ma siedzibę w Łodzi, ale jego działania mają zasięg ponadlokalny. Zajmuje się między innymi: edukacją, popularyzacją różnych dziedzin kultury i sztuki, działaniami na rzecz środowisk i osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, propagowaniem idei integracji europejskiej, problematyką praw kobiet.

Członkami Stowarzyszenia są edukatorzy, kulturoznawcy, pracownicy naukowi, psycholodzy, socjolodzy, studenci łódzkich uczelni. Wspólną cechą członków Stowarzyszenia jest ich pasja społecznikowska i kreatywność w podejmowaniu tematów kulturowych. Stowarzyszenie swoje działania prowadzi nieodpłatnie, korzystając z pracy wolontariackiej członków; nie prowadzi działalności gospodarczej.


Władze Stowarzyszenia:
                         
Prezes:              Agnieszka Marczak
Vice Prezes:       Beata Wysokińska
Skarbnik:            Marcin Filipowicz

     
Członek Zarządu:    Agnieszka Kowalska-Owczarek

                             Hanna Jastrzębska-Gzella                                                                                                                                                

                              Małgorzata Rzepkowska

 
Numer KRS           0000300908
              
konto: Bank PEKAO S.A.
Nr 45124030281111001017749326